Generalforsamling og træf ved Bøsøre Camping 26-28 April 2019

Generalforsamling bliver afholdt 27. april 2019. I den forbindelse bliver der afholdt træf på

Bøsøre Camping, Bøsørevej 16, 5874 Hesselager, fra fredag d. 26. april til søndag d. 28 april.

Sidste tilmelding 31. marts 2019 på mail: me@fendtklub.dk

Prisen for 2 overnatninger i egen vogn i Platinområdet = 310 kr+miljøafgift (2 personer) Overnatningerne afregnes med campingpladsen.

Programmet:

Lørdag d. 27.april 2019:

kl. 15.00 Generalforsamling i Pejsestuen

Om aftenen bliver der fælles spisning med buffet. Drikkevarer skal købes i restauranten. Pris for maden 169,-  pr. person. Maden afregnes med kassereren på dagen.

Hvis du ønsker at deltage ved generalforsamlingen og den efterfølgende spisning, men ikke kan deltage i weekendens træf, er du selvfølgelig også hjertelig velkommen til det. Det er dog vigtig at man, af hensyn til maden tilmelder sig, Skriv at du deltager som dagsgæst.

Det er selvfølgelig gratis at deltage i generalforsamlingen hvis man ikke hverken ovenatter eller spiser med. 

FRIST FOR INDSENDELSE AF FORSLAG: Husk at forslag, som der skal kunne stemmes om, skal være formanden i hænde senest 10 dage før generalforsamlingen.

Søndag bliver der fælles afslutning og farvel kl. 09.30 ved vognene, da pejsestuen er optaget.

———

Dagsorden til generalforsamlingen i henhold til foreningens vedtægter

 1.  Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

 2.  Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.

 4.  Indkomne Forslag.

 5.  Fastsættelse af kontingent

 6.  Valg

        6.1  Valg til bestyrelsen i henhold til §8.

                 På valg:                                                         Marianne Engholm

                                                                                            Kurt Rasmussen

        6.2  Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 1 år.

                På valg:                                                          Henning Hansen          

        6.3.  Valg af 2 bilagskontrollanter og 1 bilagskontrollant suppleant for 1 år.

               På valg:

               Bilagskontrollanter:                                Inger Larsen                      

                                                                                             Helle Møller 

               Bilagskontrollant suppleant:             Jes Laursen                                

 

Indtil vi mødes kan i nyde et par billeder fra pladsen herunder :-)

 

 

                

Skriv et svar