Dagsorden klubmøde lørdag den 14. sep. 2013

Som det fremgår af programmet for weekendens Fendt træf på Husodde Strand Camping, skal det besluttes om vores klub skal køre videre som nu, eller om der skal etableres en rigtig forening.

Jeg foreslår derfor følgende dagsorden for mødet om klubbens fremtid:

Skal klubben etableres som en forening med bestyrelses og kontingent?

Ved Nej….. slutter det officielle møde

Ved ja…… træder nedenstående dagsorden i kraft:

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2. Vedtægter vedtages

3. Indkomne forslag. (ingen)

4. Fastsættelse af kontingent.

5. Skal bestyrelsen bestå af 3 eller 5 medlemmer

6. Valg:

a. Valg til bestyrelsen i henhold til § 8.

  • Formand vælges for 1 år
  • Kassere vælges for 2 år
  • Ved 3 medlemmer vælges et bestyrelsesmedlem for 2 år
  • Ved 5 medlemmer vælges to bestyrelsesmedlemmer for 2 år og et bestyrelsesmedlem for 1 år

b. Valg af en bestyrelsessuppleant for 1 år.

c. Valg af 2 revisor og en revisorsuppleant for 1 år

7. Eventuelt.

Vedtægterne kan gennemses ved at klikke her

Og her er indlægget hvor diskussionen stadig er åben klik her 

Skriv et svar