Sidste frist! – Efterårstræf og generalforsamling på Bøsøre Strand Feriepark

Vi er nu 13 tilmeldte enheder, og af hensyn til bestilling af mad til klub middagen lørdag aften er sidste frist for tilmelding 15/9-2014……… Så I kan stadig nå det 🙂

Vi har fået reserveret pladserne:

Plads 104, Plads 104a, plads 104b, plads 104c, plads 104d

Plads 105, plads 105a, plads 105b, plads 105c, plads 104d

Se pladsoversigten her

Jeg har aftalt med Bøsøre at vi tilslutter os deres buffet som koster 149,- pr person (hvis der nogen der ikke ønsker at deltage bedes de kontakte mig)

I kan stadig nå at tilmelde Jer! (det gøres ved at klikke her)

Foreløbig program bliver:

FREDAG 26/9

Ankomst og hygge og interimistisk sammenkomst

LØRDAG 27/9

10.00 Fendt Klub mesterskab i gummistøvlekast

15.00 Generalforsamling

18.00 Fælles spisning – Buffet i Kroen pris 149,- pr. person

SØNDAG 28/9

Sparke dæk, Fendt snak og afrejse

Agenda generalforsamling

1. Valg af dirigent, stemmetæller og referent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

Bestyrelsen stiller forslag om ændring regnskabs/medlemsperiode, fra nuværende 1. juli til 30. juni til 1. januar til 31. december.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg:

a. Valg til bestyrelsen i henhold til § 8.

På valg

Formand Jan Rasmussen (modtager genvalg)

Bestyrelsesmedlem Ole Buhl Larsen (modtager genvalg)

b. Valg af en bestyrelsessuppleant for 1 år.

På valg Bestyrelsessuppleant Henning Hansen

c. Valg af 2 bilagskontrollant og en bilagskontrollant suppleant for 1 år

På valg

Bilagskontrollanter Jes Laursen og Inger Larsen (modtager genvalg)

Bilagskontrollantersuppleant Flemming Poulsen

7. Eventuelt.

Skriv et svar